Garantii üldised tingimused

Uksed Lukud OÜ annab meie poolt müüdavatele toodetele kaheaastase garantii. Garantiiaja kehtivus algab toote üleandmise hetkest ostjale (projektimüügi korral tööde üleandmis-vastuvõtmise aktile allakirjutamisest).

Garantii kehtivuse eelduseks on toodete paigaldus-ja hooldusjuhenditest kinnipidamine. Juhendid on toodetega kaasas ja saadaval ka meie kodulehel www.uksedlukud.ee

Et välida arusaamatusi, palume tooted üle vaadata enne paigaldamist. Kõige kindlam on, kui tellid meilt nii mõõtmise, transpordi kui ka paigalduse.

Kui toode ei vasta nõuetele, võib ostja nõuda meilt toote parandamist või hinna alandamist. Samuti võib ostja nõuda toote asendamist, kui sellega ei põhjustata müüjale ebamõistlikke kulusid või ebamugavusi, arvestades muu hulgas toote väärtust ja mittevastavuse olulisust.

Ennekui esitate reklamatsiooni, siis palun veenduge:

 • et tegemist on Uksed Lukud OÜ poolt müüdud tootega
 • ostutseki, lepingu või tellimuse kinnituse olemasolus
 • et defekt või viga kuulub garantii alla

Mis garantii alla kuulub

 • toote viimistlus ja viimistlusmaterjalid
 • toote konstruktsiooni materjalid
 • toote kujukindlus. Pikikaardumine on lubatud 2 mm ühe meetri kohta. Diagonaalide vahe on lubatud 1 mm ühe meetri kohta.
 • meie poolt paigaldatud furnituur
 • paigaldusvead, kui paigaldus on teostatud Uksed Lukud OÜ poolt
 • transpordil tekkinud vigastused, mis on tekkinud enne kliendile üleandmist ja on fikseeritud kauba vastuvõtmisel.

Mis garantii alla ei kuulu

 • toodete vale ladustamise tõttu tekkinud kahjustused
 • toote loomulikust kulumisest tekkinud kahjustused
 • tootele ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustused (puhastusjäljed jne)
 • toote paigaldus- ja hooldusjuhendite nõuete eiramisest tingitud defektid
 • peale toote paigaldamist reklameeritud mehhaanilised kahjustused
 • defektse toote paigaldamisel sellega kaasnevad lisakulud
 • transpordil või ehitusel tekkinud kahjustused (muljumisjäljed, tolm, värvi- ja pahtlipritsmed jne)
 • toode, mida on mingil moel muudetud (hööveldatud, puuritud, saetud, freesitud, värvitud jne)
 • kliendi poolt lisatud furnituuri põhjustatud vead
 • toode, mis on paigaldatud tootele mittesobivatessetingimustesse (liigniiskus, temperatuurideerinevus jne)
 • paigaldusvead, kui paigaldus ei ole teostatud Uksed Lukud OÜ poolt
 • toote ekspluatatsiooni käigus vajalikud reguleerimistööd
 • defektid, mis on tekkinud reguleerimata toote kasutamisest.
 • materjalide loomulik eripära (nt puusüü erinevus, esiletulevad oksakohad), kui viimistluskiht onterve
 • peale tellimuse kinnitamist või tarnet avade suuruse muutmisest tingitud toodete mittesobivus
 • hoone vajumisest tekkinud vead
 • klaaspaketi välimistele pindadele tekkiv kondensvesi
 • klaasi termiline purunemine
 • välisuksed, mida ei kaitse varikatus ukse kohal võiuksed ei asu nišis.
 • tumedat tooni värvide korral värvkatte pleekimine päikese toimel ja vaigu eraldumine puidust
 • tumedat tooni värvide korral ukse kaardumine päikese toimel
 • tooted, mille eest pole tasutud 100%