Paigaldus- ja hooldusjuhend

Käesolev paigaldus- ja hooldusjuhend on kehtiv vaid Liva AB Nord SIA poolt toodetud uste paigalduseks ja hoolduseks. Käesolev paigaldus- ja hooldusjuhend kehtib tabelis toodud uksetüüpide puhul.

Toote

kirjeldus

tüüp

Tulekindlus

klass

Heliisolatsiooni

klass

Ukselehe

Paksus

Ühepoolne uks D1 40mm
Kahepoolne uks D2 46mm
Ühepoolne uks D3 EI30 46mm
Kahepoolne uks D4 EI30 33-36dB 50mm
Ühepoolne uks D5 EI30 33-36dB 50mm
Ühepoolne uks D6 EI30 37-40dB 57mm
Kahepoolne uks D7 EI30 37-40dB 70mm

 

Paigaldamine

 1. Enne Liva AB Nord SIA poolt toodetud uste paigaldamist tuleb lõpetada kõik seinte ja lagedega seotud ehitus ja siseviimistlustööd.
 2. Ukseleng tuleb kinnitada seina avasse kasutades selleks Adjufix/Indu-prog puitraami muhve. Ukselengi paigaldamisel ei ole lubatud vertikaalsed kõrvalekalded rohkem kui 1mm ühe meetri kõrguse kohta. Et tagada täpsus vertikaalasendis, tuleb kõik kõrvalekalded tasandada.
 3. Ukselengi paigaldamisel tuleb jälgida, et lengi ja seina vaheline vahe oleks mõlemal pool võrdne.
 4. Ukselengi kinnitamisel tuleb kasutada õigeid Adjufix/Indu-prog kruve, mis vastavad seina materjalile. Kasutades seinamaterjalile vastavaid Adjufix/Indu-prog kruve, kinnita ukseleng külgedelt seinaga. Kui ukse ava asetseb kahe erineva põrandakõrgusega ruumi vahel, tuleb ukselengi paigaldamist alustada põranda kõrgemast punktist.

 

Soovitatavad Adjufix/Indu-prog kruvide mõõdud erinevate seinamaterjalide puhul.

Puit 8,0x58mm 8,0x65mm light 6,0x50mm light 6,0x65mm  
Kergbetoon 8,0x100mm 8,0x120mm      
Teras 4,8x32mm 7,0x45mm      
Betoon 7,5x65mm 7,5x92mm 7,5x132mm 8x60mm 8x80mm
Kruviankur 6x50mm 6x75mm 6x100mm    

 

 1. Kõrgendatud õhuniiskusega ruumides tuleb ukselengi (lävepakuta) paigaldamisel jätta põranda
  ja ukselengi vahele u. 2mm kõrgune vahe. Sellistes ruumides ei tohi olla ukseleng
  otsekokkupuutes põrandaga.
 2. Pärast ukselengi kinnitamist, tuleb ukselengi ja seina vaheline vahe täita montaaživahu või
  ehitusvillaga. Tulekindlate uste puhul tuleb vahe täitmiseks kasutada spetsiaalset tulekindlat
  Liva AB Nord paigaldus- ja hooldusjuhend 1.5
  montaaživahtu või ehitusvilla. Vahu paigaldamisel tuleb järgida aste-astmelt täitmist. Esimese
  astmena vaht pihustada törtsudena ümber ukselengi 500mm vahedega. Seejärel lasta vahul
  kuivada 2-3 tundi ja teise astmena täita kõik ülejäänud lengi ja seina vahelised tühimikud.
  Ukselengi paigaldamiseks võib kasutada vaid spetsiaalselt selleks ette nähtud montaaživahtu.
  Pärast kõikide ukselengi ja seina vaheliste tühimike täitmist, peab vahul laskma kuivada tootel
  toodud aja jooksul. Kui vaht on lõplikult kuivanud, on vajalik üleliigne paisunud vaht eemaldada
  terava noaga jälgides, et ei kahjustataks seejuures seina või ukselengi.
 3. Heli- ja tuletõkke uste paigaldamisel tuleb lävepaku ja põranda vahe tihendada sobiva
  silikooniga.
 4. Heli- ja tuletõkke uste paigaldamisel tuleb kasutada paigaldusvahendid ja töövõtteid mis
  kindlustavad uste omaduste säilimise.
 5. Kui ukseleng on fikseeritud ja üleliigne montaaživaht eemaldatud, saab paigaldada piirdeliistud
  ukselengi ja seina vahelise ala peale. Piirdeliistud peab kinnitama seina külge kasutades
  naelapüstolit ja spetsiaalselt liistude paigaldamiseks mõeldud naelu.
 6. Kui piirdeliistu paigaldamisel tekib seina ja piirdeliistu vahele liistu seinast eemale hoidev vahe,
  ei saa seda lugeda uksest tulenevaks defektiks. Sellisel juhul on tegu siseviimistlusest tingitud
  seina ebatasasusega.
 7. Kõrgendatud õhuniiskusega ruumides tuleb piirdeliistu paigaldamisel jätta põranda ja piirdeliistu
  vahele vähemalt 2mm kõrgune vahe. Sellistes ruumides ei tohi olla piirdeliist otsekokkupuutes
  põrandaga.
 8. Ukselengi ja piirdeliistu ning ukselengi ja põranda vaheliste vahede tihendamine ei ole osa ukse
  paigaldamise protsessist.
 9. Pärast ukselehe hingedele tõstmist ei tohi vahe ukselengi ja ukselehe vahel olla suurem kui
  3,5mm. Vahe peab olema ühtlane kogu ukselehe ulatuses.
 10. Ukse paigaldamise lõpetamiseks kontrollige ning vajadusel pingutage kõiki ukse komplekti
  (kruvid, hinged, ukselukk…jne) kuuluvaid mehhanisme/kinnitusi. Kui ukselehe asetust ukselengi
  sees on vaja reguleerida, tuleb reguleerimiseks kasutada ukselengi ja seina vahel olevaid Adjufix
  kruve vastavalt Adjufix kruvitootja juhendile.
 11. Ukse tootjapoolsete omaduste ja kasutusotstarbe säilimiseks, võivad Liva AB Nord SIA poolt
  toodetud uksi paigaldada vaid uste paigaldamise kogemusega sertifitseeritud uksepaigaldajad.
  Ukse paigaldamise protsessi käigus tekkinud küsimustega tuleb koheselt pöörduda Liva AB Nord
  SIA uste edasimüüja Uksed Lukud OÜ poole.

Hooldus

 1. Liva AB Nord SIA poolt toodetud uksi ei tohi paigaldada ruumidesse, kus õhutemperatuur on alla +10°C ja õhuniiskus on suurem kui 70%.
 2. Liva AB Nord SIA poolt toodetud uksed on mõeldud kasutamiseks siseruumides temperatuuril +10°C kuni +30°C õhuniiskuse 40-70% juures.
 3. Vähemalt kord nädalas, vajadusel ja suure määrdumise juures ka tihedamini, on vajalik ukse ukselengi puhastamine kasutades selleks kas niisket lappi või spetsiaalselt mööbli puhastamiseks mõeldud aineid. Abrassiivsete ainete, kodukeemia ja muude mööbli puhastamiseks mitte mõeldud vahendite kasutamine Liva AB Nord SIA poolt toodetud uste puhastamiseks ja hooldamiseks ei ole lubatud.
 4. Kui ukse kasutamisel ilmneb lukuraami, vasturaua, ukselingi, lukusüdamiku, väändenupu, uksesulguri…jne töös lubamatud liikumist või loksumist, on nimetatud ukseosade kinnituskruvid lõtvunud ja need tuleb koheselt üle pingutada vältimaks ukse kui terviku kahjustamist.
 5. Õigesti paigaldatud uks sulgub lingist käega vähest jõudu kasutades. Ukse sulgemisel tuleb vältida liigse jõu ja muude puutepunktide (jalg, selg, puus, õlg, pea…jne) kasutamist. Ukselehe, liistude ja lengi külge muude, ukse komlekti mitte kuuluvate elementide kinnitamine on kategooriliselt keelatud.
 6. Ukse sulgumis- ja avanemistrajektoorile on keelatud paigutada ja hoiustada asju ning esemeid, mis võivad kahjustada ukselehte, ukse konstruktsiooni välimust või ukse seisukorra säilimist.
 7. Otsest päikesekiirgust tootele tuleb vältida. Liva AB Nord SIA poolt toodetud ust ei tohi paigaldada küttekehadele lähemale kui 0,5m. Õhutemperatuur ja õhuniiskus kahel pool ust peab olema samal tasemel.
 8. Kui ukse paigaldamisel satub montaazivahtu ukse lengile või ukselehele, tuleb see sealt eemaldada mehaaniliselt õrnal meetodil. Abrassiivsete kemikaalide kasutamine on keelatud.
 9. Ukselengi ja muid ukse osi ei tohi mehhaaniliselt pinutada, kriipida ega lüüa. Ukse klaasosad tuleb kord nädalas, vajadusel ka tihemini puhastada pehme, puuvillase lapiga või kasutades selleks spetsiaalset klaasipuhastus vahendit. Iga 4 kuu tagant on vajalik lukusüdamiku ja hinged õlitamine kasutades selleks spetsiaalset õli (nt. WD40).
 10. Ukse funktsionaalsus ja säilimine on võimalik vaid järgides kõiki käesolevas juhendis toodud hooldusnõudeid.